วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ (printer) หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)