วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำหนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดรับแขกบุนวมพร้อมโต๊ะกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้บุนวม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ที่มีความจำเป็นต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง