วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างเสาธง ม.๑๑ บริเวณสำนักงาน อบต.หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์ทะเบียน กท 8547 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง