วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผล ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและรถแห่เครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อท่อยางขนาด ๑๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง