วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมารถ.โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุแผ่นสะท้อนแสงติดรถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในงานป้องกันสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคิดเลข จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๕๘-๒๑๙๑ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง