วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (ผ้าขาวม้าและผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาว่างท่อประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (กรวยจราจร) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง