วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓๘๐ โวลล์ พร้อมปั้มน้ำแรงดัน ๑๕๐ แรงม้า สถานีสูบน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ค่าอาหารเสริม(นม)
25  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง