วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองกระหนวน หมู่ ๔ ไปบ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ และ ก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำงาน (ศูนย์สาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11(บ้านพ่อศักดิ์ไปคุ้ม 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง