วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (ผ้าขาวม้าและผ้าต่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม สถานีสูบน้ำบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาว่างท่อประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (กรวยจราจร) สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง