วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (ฮาร์ดดิสส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์์ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อดินถมที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Asus X555Q สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง