องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการตรวจโควิด-19 ประจำปี 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)


2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09
2023-09-25