องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ 2567


 

เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮดได้ดำเนิกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ 2567

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09