องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์


ท่าน  นายกสุระ  สิทธิศิริสาร  พร้อมด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบ้านแฮดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นตำบลนำร่องในการเปิดศูนย์ยุติธรรมครั้งนี้
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09