องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


วันที่ 12 กันยายน 2559  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร และรพ.สต.โนนสมบูรณ์  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ณ ศาลาอนุสรณ์ราชประชาสมาสัย หมู่ที่ 10  ต.โนนสมบูรณ์

ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  โดยมีนายวงษ์เสน่ห์  เครื่องฉาย  สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮดเป็นประธานในการเปิดงาน  นางจิตรา  ธำรงชัยชนะ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร กล่าวรายงาน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรฑูรย์  พรมเทศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น  และนางภราดร ดังยางหวาย  นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้โดยการจัดทำโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในเขต 12 หมู่บ้านในตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09