องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10


วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2  ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2559   
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09