องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนายสมจิต จำพร  ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น  จำนวน ๑๒  ราย

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09