องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนสมบูรณ์


ปราชญ์ด้านการแกะสลักไม้

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายประกิจ  กิจวิทย์ บ้านเลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (กศน.)

ความสามารถพิเศษ แกะสักไม้ เขียนป้าย วาดภาพ งานหัตถกรรมต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา วาดภาพแสดงในงานของดีจังหวัดขอนแก่น วาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ มอบให้ทาง รพ.สิรินธร

                      ก่อตั้งชมรมนักส่งเสริมสุขภาวะผู้พิการและฝึกอาชีพผู้พิการ

 

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09