องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 17 ส.ค. 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์


วันที่ 17 ส.ค. 2564

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ และ อสม.ตำบลโนนสมบูรณ์ ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พักคอยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ณ อาคารสำนักงานหลังเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09