องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ร่วมมอบรถเข็นสามล้อโยกให้คนพิการในพื้นที่


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นางสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวตฤษณา ธรรมอุต เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมมอบรถเข็นสามล้อโยก เพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการ ณ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09