องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจอ นักพัฒนาชุมชน ลงพ


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจอ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09