องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดร่องระบายน้ำ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ตามแผน

#นางสุลภา_เถาทวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

✅ท่านนายกฯ มอบหมายท่านรองปลัด หัวหน้าฝ่ายโยธา นายช่างชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการระบายน้ำ หน้าถนนมิตรภาพ ไป ปากทางเข้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 บางจุดรางระบายน้ำมีการถมดิน ปิดกั้นการระบายน้ำ ..รวมถึงทางเชื่อม ถนนมิตรภาพกับเขตหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ ปากท่อมีเศษวัชพืช และ มีการอุดตันทางน้ำตรงบริเวณปากท่อ..จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับเหตุปัจจุบัน.. หาปัญหาเพื่อนำแก้ไขต่อไป

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09