องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กระเป๋าถัก
 
  
      มีข้อมูลในพื้นที่จะเป็นการสานกระเป๋าถักจากกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่  1  บ้านโนนสมบูรณ์  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  รวมกลุ่มกันหากใครสนใจติดต่อมาที่ 043-2670356-6 และลงรูปให้ด้วยนะค่ะ
 
  ป้ายติดบ้าน
 
  
       ป้ายติดบ้าน  ที่ทำด้วยฝีมือของประชาชนเองเป็นงานละเอียดอ่อนมาก  จากกลุ่มที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์