วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมานำรถยนต์ทะเบียน พร ๘๒๙๗ ขอนแก่น เข้ารับการบำรุงและตรวจเช็คสภาพทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘
7  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ให้กับโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด ทะเบียน ตง ๔๕๘๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง