วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-0033 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศขนาด ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง