วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (อินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด (ฮาร์ดดิสส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพื่อติดตั้งในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สำนักปลัด จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์์ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อดินถมที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น Asus X555Q สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลในโครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง