วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ ธงชาต และเสาประดับธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ และ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ๒ บาน ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง