วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างเครื่องเล่นปราสาทลมและกระดานยืดหยุ่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผบ ๗๑๗๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเตรียมสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำและน้ำยาเคมีกำจัดยุงชนิดใช้กับเครื่องพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขัยกีฬาต้านยายเสพติตำบลโนนสมบูรณ์
24  ธ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๘๔๐๕ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง