วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิดท์ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง