วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมีกำจัดกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ นมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๑๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง