องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2561 ]142
2 งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ [ 24 เม.ย. 2561 ]145
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสท่ี 1 [ 29 ม.ค. 2561 ]144
4 ประกาศงบการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]196
5 งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]152
6 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]147
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]202
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]140
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]149
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 [ 8 พ.ย. 2556 ]147