องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]181
2 โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และ 10 รอบที่ 2 [ 25 ก.ย. 2559 ]244
3 โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบที่ 2 [ 24 ก.ย. 2559 ]200
4 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559 [ 22 ก.ย. 2559 ]803
5 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม [ 12 ก.ย. 2559 ]195
6 ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น [ 7 ก.ย. 2559 ]204
7 โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]252