โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ ประจำปี 2565

  วันที่ 4 ตุลาคม 2565ท่านนายกลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือต่อไป

  วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ท่านนายกฯ เป็นห่วงการสัญจรช่วงน้ำท่วมได้ปิดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ

  วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดร่องระบายน้ำ