องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น :www.nonsomboon.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ฐานข้อมูลหมู่บ้าน กองทุน กลุ่มอาชีพ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
คู่มือประชาชน
รายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
การดำเนินงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
 
.ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 0 คน
อาทิตย์นี้ 6 คน
เดือนนี้ 74 คน
ปีนี้ 11355 คน
ทั้งหมด 25425 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01-07-2556)  กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9
       เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดยนายสุระ สิทธิศิ...
 
  กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9
  โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปร...
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน...
  ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก...
  โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์
  พิธีมอบบ้านคนพิการ นายพลเยื่ยม ใยบุญ
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่...
  โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2557
  โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ป...
  สถานการ์ณน้ำเขต องค์การบริรส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
   
ความเหมาะสมของเนื้อหาในเว็บไซต์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.