ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น