องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2559
  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10
  โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบ 2


 
28 ธ.ค. 2560 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
3 ต.ค. 2560 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 ส.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงประปาพร้อมติดตั้งประปา หมุ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11
15 ส.ค. 2560 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560
9 มิ.ย. 2560 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560
 
 
30 ต.ค. 2560 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
22 ส.ค. 2560 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
22 ส.ค. 2560 ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11
16 ส.ค. 2560 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
16 ส.ค. 2560 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
inside ปรองดอง 7 นาที
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556