องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันท...
  วันที่ 4 ตุลาคม 2565ท่านนายกลงพื้นที่ตรวจสอบสถานกา...
  วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ท่านนายกฯ เป็นห่วงการสัญจรช่ว...
 

 
inside ปรองดอง 7 นาที


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เลขที่ 272 หมู่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
โทร.043-267035
EMAIL : admin@nonsomboon.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign