องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านคนพิการ นายพลเยื่ยม ใยบุญ


ท่านนายกมอบบ้านคนพิการ  นายพลเยี่ยม  ใยบัว  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  6  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09