องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ


นำทีมโดยท่านนายกสุระ  สิทธิศิริสาร พร้อมด้วยข้าราชการและนักเรียน  ประชาชนในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม  โดยท่านนายกอยากให้พื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์เต็มไปด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์  โดยนำร่องด้วยการปลูกบริเวณถนนมิตรภาพเพื่อให้ดูสวยงามปีต่อไปก็จะดำเนินการอีกจนให้ครบทุกพื้นที่ในเขตตำบลโนนสมบูรณ์
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10