องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์
เลขที่ 272 หมู่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 
โทร.043-267036

***********************************************************************************

EMAIL : admin@nonsomboon.go.th

Website : www.nonsomboon.go.th