องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวสุรีจันทร์ ภูรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา/นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง นัก[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภ[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 2]
 
  สำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 0]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๑๐ [วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 0]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการพัฒนาอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือชมรมคนพิการ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 0]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 1]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายก อบต.โนนสมบูรณ์ มอบเงินกองทุนฌาปนกิจขยะรีไสเคิลตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 0]
 
  สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป[วันที่ 12 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 592]
 
  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10[วันที่ 25 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 568]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]