องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสุลภา_เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ✅ท่านนายกฯ ได้นำของใช้ส่วนตัว มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ที่ผ่านมา มีผ้าห่ม,หมอน,และของใช้จำเ[วันที่ 23 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 43]
 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ร่วมมอบรถเข็นสามล้อโยกให้คนพิการในพื้นที่[วันที่ 22 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 36]
 
  วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 256 นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสร[วันที่ 17 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 46]
 
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจอ นักพัฒนาชุมชน ลงพ[วันที่ 17 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 26]
 
  วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุม ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ยากไร[วันที่ 31 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 34]
 
  วันที่ 17 ส.ค. 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 17 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 534]
 
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ[วันที่ 9 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 511]
 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กัก[วันที่ 23 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 521]
 
  เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์ (หลังเก่า)[วันที่ 16 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 459]
 
  คณะทำงานปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รถรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธ[วันที่ 21 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 462]
 
  ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แก่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือการแพทย์ หน้ากาก N๙๕ ชุดป้องกันและอุปกรณ์สำหร[วันที่ 20 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 415]
 
  วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2[วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 541]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]