องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2[วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 68]
 
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม[วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 70]
 
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกพืชสดปรับปรุงดิน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 70]
 
  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่บ้านเรือนประชาชน หลังเกิดเหตุฝนตกหนัก พร้อมกับมีลมพายุพัดแรง ถล่มในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 8 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 55]
 
  วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 เรือสลัดลิง[วันที่ 1 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 49]
 
  วันที่ 19 กุมภาพันธฺ 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ ไพศาลศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสม[วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 41]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้สนับสนุนเคมีภัณฑ์ ทรายอะเบทให้กับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น [วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 40]
 
  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย กรีเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1[วันที่ 19 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 38]
 
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพน์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองช่าง คณะคุณครูศูนย[วันที่ 18 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 35]
 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. และประชาชนลงพื้นที่ล้างตลาดและรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตลาดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [วันที่ 3 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 41]
 
  วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) [วันที่ 29 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 28]
 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองโนนสมบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ภาคีเครือข่าย และผู้นำชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 22 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 27]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]