องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันที่ 17 ส.ค. 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา ลงพื้นที่ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 17 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 206]
 
  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กกำพร้าในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบ[วันที่ 9 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 191]
 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กัก[วันที่ 23 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 202]
 
  เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลโนนสมบูรณ์ (หลังเก่า)[วันที่ 16 มิ.ย. 2564][ผู้อ่าน 173]
 
  คณะทำงานปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกปฏิบัติการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รถรับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลสิรินธ[วันที่ 21 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 155]
 
  ส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ได้แก่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือการแพทย์ หน้ากาก N๙๕ ชุดป้องกันและอุปกรณ์สำหร[วันที่ 20 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 150]
 
  วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2[วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 243]
 
  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ / นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม[วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 241]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 [วันที่ 18 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 147]
 
  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกพืชสดปรับปรุงดิน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔[วันที่ 10 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 235]
 
  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้เข้าสำรวจพื้นที่บ้านเรือนประชาชน หลังเกิดเหตุฝนตกหนัก พร้อมกับมีลมพายุพัดแรง ถล่มในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์[วันที่ 8 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 127]
 
  วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ทำพิธียกเสาเอกเสาโท การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ฐานที่ 1 เรือสลัดลิง[วันที่ 1 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 134]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]