องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 


  วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีประชาชนในพื้นที่และคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 เข้าร่[วันที่ 25 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 133757332]
 
  วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10 [วันที่ 17 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 6]
 
  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ออร่าฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2563[วันที่ 31 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 105]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเ[วันที่ 28 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 58]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวสุรีจันทร์ ภูรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา/นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง นัก[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 91]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภ[วันที่ 2 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 72]
 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 56]
 
  สำนักปลัดลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 59]
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๑๐ [วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 60]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 59]
 
  นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการพัฒนาอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือชมรมคนพิการ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 49]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยจ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ[วันที่ 1 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 48]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]