องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป[วันที่ 12 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 2382]
 
  ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10[วันที่ 25 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 541]
 
  โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 รอบ 2[วันที่ 24 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 562]
 
  โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559[วันที่ 22 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 467]
 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 22 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 993]
 
  โครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี[วันที่ 12 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 446]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หมู่ที่12 บ้านหนองขาม[วันที่ 12 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 844]
 
  ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น[วันที่ 7 ก.ย. 2559][ผู้อ่าน 1801]
 
  กิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดนัดชุมชน หมูที่9[วันที่ 23 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 446]
 
  โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2559[วันที่ 17 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 481]
 
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อขอรับเงินประจำปีงบประมาณ 2560 โทร.043-267035 หรือติดต่อโดยตรง 087-2148556[วันที่ 1 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 566]
 
  ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน[วันที่ 1 ต.ค. 2558][ผู้อ่าน 513]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ]