องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]10
2 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]50
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2566 ]14
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 ก.ค. 2566 ]16
5 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ [ 19 ก.ค. 2566 ]15
6 ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็น [ 3 ก.ค. 2566 ]20
7 กฎบัตรประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]28
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]36
10 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ก.พ. 2566 ]48
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ม.ค. 2566 ]47
12 ข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 24 ม.ค. 2566 ]16
13 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ [ 2 ม.ค. 2566 ]19
14 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2565 ]15
15 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2565 ]16
16 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 31 ส.ค. 2565 ]15
17 ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 7 ก.ค. 2565 ]180
18 ประกาศรายงานติดตามแผน 2564 [ 30 มิ.ย. 2565 ]228
19 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]191
20 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 25 มี.ค. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6