องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


พิธีมอบบ้านคนพิการ นายพลเยื่ยม ใยบุญ


ท่านนายกมอบบ้านคนพิการ  นายพลเยี่ยม  ใยบัว  บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่  6  ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10