องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์


ท่าน  นายกสุระ  สิทธิศิริสาร  พร้อมด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอบ้านแฮดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้รับเกียรติให้เป็นตำบลนำร่องในการเปิดศูนย์ยุติธรรมครั้งนี้
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10