องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2 หมู่ที่ 9 และ 10


วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2  ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2559   
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10