องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยนายสมจิต จำพร  ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น  จำนวน ๑๒  ราย

2018-11-12
2016-09-25
2016-09-24
2016-09-22
2016-09-22
2016-09-12
2016-09-12
2016-09-07
2016-08-23
2016-08-17