องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๘ และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้ตามปกติ #หากล่าช้าต้องขออภัยด้วยค่ะ

******************************

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10