องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเ


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและอนาคตเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10