องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการพัฒนาอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือชมรมคนพิการ


วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ นักพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการพัฒนาอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์งานฝีมือชมรมคนพิการจาก ศูนย์บริการคนพิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (พมจ.) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพสำหรับคนพิการ ให้คนพิการได้เรียนรู้งานฝีมือจากต้นมะพร้าว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พิมเสน ลูกประคบ เป็นต้น

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10