องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวสุรีจันทร์ ภูรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา/นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง นัก


วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤติญา โสภากุลยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวสุรีจันทร์ ภูรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา /นางสาวหทัยพัชร์ บุญทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมโครงการขอนแก่นมีรัก ปลูกผักกินเอง : เติมน้ำ เติมบุญ จากวัดสู่ชุมชน โดยใช้วัดเป็นศุนย์กลางเพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแบ่งปันอาหารจากวัดสู่ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทาน

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10