องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภ


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายสุระ สิทธิศิริสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ /นายนิพนธ์ชัย ตาเสาร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๑๒ และ หมู่ที่ ๔ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ที่ประสบภัย (วาตภัย) ในครั้งนี้ด้วย

#ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10