องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


รณรงค์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สำนักงาน


นายก องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจกันปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองโน รอบที่ทำการ อบต. โนนสมบูรณ์
2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10