องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ  เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10 

2021-08-17
2021-08-09
2021-07-23
2021-06-16
2021-05-21
2021-05-20
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-18
2021-03-10