องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
 


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสุภาพร บุญพุฒ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวอรุณรักษ์ ป่าเจือ  เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ประสบปัญหาสังคม นางมะลิ ขันขวา หมู่ที่ 10 

2020-08-25
2020-08-17
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-02
2020-07-02
2020-07-01
2020-07-01
2020-07-01
2020-07-01